skip to Main Content

Javna odbrana magistarskog rada – Melita Lelić

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja  Melita Lelić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“ISPITIVANJE ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKIH KARAKTERISTIKA VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU 2009. – 2017. GODINE”

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 03.07.2019. godine s početkom u 12,00 sati u sali 10. Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Back To Top