Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA  OBJAVLJUJE  Da će kandidatkinja Pivić Inela, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom „Testiranje utjecaja nagradnog plaćanja za sprovedbu standardiziranog seta preventivno-promotivnih usluga na rad timova porodične medicine u Domu zdravlja Sarajevo“ …


stip-njem-priv-161028-c1

PROGRAM STIPENDIJA NJEMAČKE PRIVREDE ZA 2017. GODINU

Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših …