skip to Main Content

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, doc.dr sc. Harun Hodžić u posjeti univerzitetima u Indoneziji

Doc.dr sc. Harun Hodžić, zajedno sa predstavnicima univerziteta u Bosni i Hercegovini,   posjetio je  u periodu od 22. do 28. oktobra 2018. godine  tri univerziteta u Indoneziji (Jakarta, Bandung i Yogyakarta).

24. oktobra potpisan je Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Indonesia u Jakarti, kojim se uspostavlja saradnja u oblasti medicine i to na oba smjera Medicinskog fakulteta, u oblasti informacionih tehnologija, kulturologije i komunikologije. Važno je istaći činjenicu da je Univerzitet Indonesia u Jakarti najveći univerzitet u Indoneziji u čijem kampusu studira oko 40.000 studenata.

25. oktobra potpisan je protokol o saradnji sa dva univerziteta i to: Univerzitetom Achmad Yani u Bandungu i Univerzitetom Gen. Achmad Yani iz Yogykarte. Ovim sporazumima se uspostavlja saradnja u oblasti medicine, na oba smjera Medicinskog fakulteta, u oblasti informacionih tehnologija i oblasti metalurgije i materijala. Na univerzitetu u Bandungu studira oko 15.000 studenata, dok na Univerzitetu u Yogykarti studira 8.000 studenata.

Delegaciju univerziteta iz Bosne i Hercegovine činili su: doc.dr sc. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr sc. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli, prof.dr sc. Veldin Ovčina, prorektor za finansije Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i  prof.dr sc. Ermina Iljazović, šef katedre za patologiju Univerziteta u Tuzli.

Ovim putem izražavamo ogromnu zahvalnost NJ. E, Ameliji Achmad Yani, ambasadorici Indonezije u Bosni i Hercegovini na cjelokupnoj organizaciji ovog putovanja i potpisivanja navedenih sporazuma o saradnji, te na podršci koju je pružala predstavnicima univerziteta tokom posjete.

Back To Top