skip to Main Content

Konačne rang liste za upis na I ciklus dodiplomskog studija

Klikom na link ispod možete vidjeti

  1. Konacna rang lista- studijski program zdravstvena njega

 

       2. Konacna rang lista- studijski program opća medicina

Back To Top