skip to Main Content

KONKURS/NATJEČAJ – PRVI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Univerzitet u Zenici objavio je Konkurs za upis u I ciklus studija u akademskoj 2018/2019 godini.

Sve informacije o uslovima prijave na Konkurs možete naći na slijedećem linku: konkurs-za-upis-I-_prvi_-ciklus-2018-2019

 

Predaja dokumenata za studijski program Zdravstvena  njega održavati će se u kancelariji broj 27  u danima predviđenim Konkursom u terminu od 09.00 – 12.00

Prilikom prijave na Konkurs neophodno je uplatiti troškove za prijavu na Konkurs prema slijedećoj uplatnici: Uplatnica zdravstvena njega

 

 

Predaja dokumenata za studijski program Opća medicina održavati će se u prostorijama studentske službe u danima predviđenim Konkursom u termiNu od 09.00 – 12.00

Prilikom prijave na Konkurs neophodno je uplatiti troškove za prijavu na Konkurs prema slijedećoj uplatnici: Uplatnica opća medicina

OBAVIJEST O PRIJEMNOM ISPITU ZA STUDIJSKI PROGRAM OPĆE MEDICINE

 

 

 

Back To Top
en_GBEN