skip to Main Content

Najava

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja Maja Zatagić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“PROCJENA EFEKATA PREVENTIVNOG SKRININGA VIDA KOD ŠKOLSKE DJECE DOBNE SKUPINE OD PRVOG DO DEVETOG RAZREDA”

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 10.05.2018. godine s početkom u 13,30 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

                                                                                                    D E K A N

                                                                                                          doc.dr.sc. Harun Hodžić

Back To Top
en_GBEN