skip to Main Content

ProSes dodjeljuje stipendije za master i doktorske studije

U okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes), treća komponenta je usmjerena na unapređenje formalnog javnog obrazovanja medicinskih sestara. Proces modernizacije nastavnih planova i programa podrazumijeva i postepeno povećanje zastupljenosti medicinskih sestara među nastavnim kadrom. To je međunarodno prepoznat standard za optimalni transfer znanja, kao i jedan od opštih principa koje propisuje EU direktiva 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Da bi medicinske sestre mogle preuzeti tu ulogu, potrebno da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – odnosno završene master, a potom i doktorske studije. S tim u vezi, ProSes dodjeljuje stipendije za master i doktorske studije iz oblasti zdravstvene njege na javnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Na sljedećim linkovima se nalaze detaljne informacije o konkursu i prijavni obrazac:

Rok za prijavu je: 30.09.2020.

Back To Top
en_GBEN