skip to Main Content

Otvaranje novoopremljenog IdeaLab centra na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

  • M3D


Sada već daleke 2016. godine  realizacijom  tadašnjeg Tempus projekta IdeaLab otvoren je prvobitni IdeaLab na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici koji je bio lociran u sklopu Trening centra tadašnjeg Zdravstvenog fakulteta UNZE. Od dana otvorenja do danas veliki broj projekata je implementiran u sklopu ove jedinice ureda za naučno-istraživački rad sada već Medicinskog fakulteta UNZE. Obezbijeđenjem novih prostornih kapaciteta na našem fakultetu opremljen je novi prostor, te nabavljena nova oprema koja će biti na raspolaganju studentima i nastavnom osoblju za ralizaciju različitih projektnih ideja. Ceremoniji otvaranja novog prostora prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Zenici,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu, FabLAB Sarajevo, predstavnici Stručne službe za razvoj i međunarodne projekta Zeničko dobojskog kantona, Kantonalne bolnice Zenica itd..   Otvaranje novoopremljenog prostora je dio aktivnosti koje Univerzitet u Zenici sa gorepomenutim partnerima realizira u sklopu implementacije projekta “M3D” koji je podržan od strane CEI.

Back To Top
en_GBEN