skip to Main Content

Posjeta studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta UNZE

Dana 08.04.2017. godine studenti I godine studijskog programa Zdravstvena njega Univerziteta ¨Džemal Bijedić¨ iz Mostara posjetili su Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici – Studijski program Zdravstvena njega. Tokom ove radne posjete studenti i rukovodstvo studijskog programa ZNJ iz Mostara imali su priliku vidjeti kapacitete  u kojima rade studenti na Univerzitetu u Zenici ali i razvijati dogovore o budućoj suradnji. Delegacija Uni Džemal Bijedić predvođena prof dr sc Samrom Međedović, Doc dr sc Safet Omerović i Doc dr sc Habul Ćamil dočekana je od strane Dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici Doc dr sc Hodžić Harun i v.asist Mirza Oruč  MA te predstavnika studenata studijskog programa ZNJ MedFUNZE. Tokom ove posjete studenti iz Mostara imali su priliku raditi u Trening centru Medicinskog fakulteta UNZE kao i razgovarati sa studentima te upoznati Grad Zenicu. Ovo je samo jedna u nizu posjeta koja je planirana ove godine Medicinskom fakultetu UNZE, a koja ujedno predstavlja i priliku za buduću saradnju dva studijska programa sa ciljem unapređenja nastavno-naučnog procesa u oblasti zdravstvenih nauka i naročito zdravstvene njege.

20170408_154928  20170408_134732  20170408_144827

Back To Top
en_GBEN