skip to Main Content

PRIJEMNI ISPIT AKADEMSKA 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT  za upis na prvu godinu Medicinskog fakulteta za smjer opća medicina održat će se 29.06.2020. godine u 10:00 h u amfIteatru Metalurško tehnološkog fakulteta (Medicinki fakultet).
Prijavljeni kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu ili drugi indentifikacioni dokument te da dođu na fakultet 15 minuta prije početka prijemnog ispita.
NAPOMENA: Prijemni ispit će se održati uz poštivanje propisanih mjera datih u Preporuci Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, broj: 16-33-3232-58/20,
od 07.04.2020.godine (nošenje zaštitne maske i rukvica, dezinfekcija prostorija, fizička distanca od 2 metra učesnika, bez korištenja klima uređaja).
Back To Top
en_GBEN