skip to Main Content
Godišnji Sastanak Fakulteta Iz Oblasti Sestrinstva I Zdravstvene Njege “The Florence Network”

Godišnji sastanak fakulteta iz oblasti sestrinstva i zdravstvene njege “The Florence network”

U periodu od 24. – 28.04.2023. godine održava se godišnji sastanak jedne od najvećih mreža fakulteta iz oblasti sestrinstva i zdravstvene njege “The Florence network”. Domaćin ovogodišnjeg sastanak je fakultet zdravstvenih studija San Rafael, Madrid, Španija. Florence network je mreža koja okuplja više od 40 visokoškolskih ustanova iz cijele Europe i UK koje se bave edukacijom i istraživanjem u oblasti zdravstvene njege. U ime studijskog programa Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici ovom godišnjem sastanku prisustvuju dekan prof dr sc Harun Hodžić, prodekan za naučno-istraživački rad Doc dr sc Mirza Oruč i student predstavnik Amar Muslić student III godine studija Zdravstvene njege.

Tokom četiri radna dana na na kojem prisustvuje više od 400 istraživača iz ove oblasti prezentiran je izuzetno veliki broj radova u različitim sesijama koje su predviđene, održan je izuzetno veliki broj radionica kao i veliki broj bilateralnih sastanaka koji za cilj imaju suradnju u naučno-istraživačkom smislu.

Značaj prisustvu ovom sastanku daje i činjenica da je naš student Amar Muslić izabran u glavni odbor studentske sekcije ove mreže, te da je prodekan doc dr sc Mirza Oruč nakon glasanja svih učesnika izabran u “Research board” kao stalni član kojeg čine predstavnici Univerziteta u Veroni i Odisse University College Belgija.

Obzirom da je sestrinstvo i zdravstvena njega izuzetno značajan dio zdravstvenog sistema Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici predao je i zvanični zahtjev za domaćinstvo sastanka ove značajne mreže 2026. godine.

Rezultati rada u sklopu ove mreže sigurno će unaprijedtii aktivnosti na našem fakultetu ali i omogućiti studentima nove mogućnosti u oblasti mobilnosti i učešća u međunarodnim aktivnostima. Izuzetno je važno napomenuti da je istraživanje koje je predstavio tim sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici na čelu sa doc. dr. sc. Oruč Mirzom na sesiji usmenih prezentacija ocijenjeno kao najbolje na ovogodišnjem skupu.

Back To Top
en_GBEN