skip to Main Content

Javna odbrana magistarskog rada – Edvina Šunj

UNIVERZITET U ZENICI
NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja  Edvina Šunj, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“UČESTALOST I KARAKTERISTIKE MOŽDANIH UDARA KOD OSOBA HOSPITALIZIRANIH NA KLINICI ZA NEUROLOGIJU KCUS U PERIODU OD 2013.DO 2015.GODINE”

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 11.06.2019. godine s početkom u 14,30 sati u sali 10. Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Back To Top