skip to Main Content

Konačna rang lista redovnih samofinansirajućih kandidata za upis u I (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega, za akademsku 2022/2023.god.

II UPISNI ROK

Red.br.Prezime i ime kandidataR / SFOpći kriterijPojedinačni kriterijUkupno
1Ćosić NejraRSF36,817,254
2Sojkić NejraRSF321648
3Jusufović BerinaRSF27,21643,2
4Bašić MuhamedRSF30,411,241,6
5Smriko FatimaRSF28,88,837,6
6Mijatović MelaniRSF27,29,236,4
7Mašić SajraRSF25,69,234,8
8Smajić JasminaRSF26,48,434,8

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 8.

Upis primljenih kandidata obavit će se od  26.09. do 30.09.2022.god. u terminu od

10.00 h do 12.00 h u prostorijama Studentske službe, uz dokumentaciju iz člana 11. Odluke Senata o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje rasporeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Zenici.

NAPOMENA: Primljeni kandidati koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa.

Back To Top
en_GBEN