Najava odbrane magistarskog rada


UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

 OBJAVLJUJE

 Da će kandidat Mahić Amra, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“ULOGA MEDICINSKE SESTRE U EDUKACIJI O ISHRANI I TJELESNOJ AKTIVNOSTI OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 2“

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 05.09.2017. godine s početkom u 13,00 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

D E K A N
doc.dr.sc. Harun Hodžić

Written by Mirza Oruč on August 28, 2017 and posted in Odsjek Zdravstvena njega.