skip to Main Content

Najava odbrane magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

 OBJAVLJUJE

 Da će kandidat Kasema Mehić-Durmić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“UTICAJ SOCIO-EKONOMSKIH FAKTORA NA STILOVE ŽIVOTA I KVALITET ZDRAVLJA UČENIKA OSMOG I DEVETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE“

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 11.12.2017 godine s početkom u 13,00 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

D E K A N
doc.dr.sc. Harun Hodžić

Back To Top
en_GBEN