skip to Main Content

Obavijest o održanom sastanku

  • M3D

Dana 16.12.2021. godine u sklopu aktivnosti projekta koji je finansiran od strane CEI inicijative a pod nazivom „M3D“  održan je stručno edukativni – sastanak na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Foči na kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Zenici i predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovo je jedna od prvih radionica namjenjena za edukaciju iz ove oblasti  a u skladu sa projektnim aktivnostima.  Tokom ove aktivnosit održan je i sastanak sa Dekanom Medicinskog fakulteta prof dr sc Bokonjić Dejanom sa ciljem unapređenja postojećih aktivnosti i suradnje. U radno/edukativnom dijelu  studenti pete godine studijskog programa stomatologije i studenti šeste godine studijskog programa opšte medicine imali su priliku da saslušaju interesantne prezentacije o korištenju 3D tehnologija u oblasti medicine i zdravstva sa aspektom na praktičnu primjenu. Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje su planirane u narednom periodu u sklopu ovog projekta.

PREZENTACIJE:

Aditivna proizvodnja-1
Prezentacija-Doc dr sc Irena Mladenovic-1
Back To Top
en_GBEN