skip to Main Content

Studijska posjeta Univerzitetu u Skadru

Univerzitet u Skadru, Albanija ¨Luigj Gurakuqi¨ u periodu 02-03.06.2017. godine bio je organizator 1st International Scientific Conference on Technical Medical Sciences – Research and Education in Medical Sciences (ICREMS). Univerzitet u Zenici i Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici – Studijski program Zdravstvena njega imao je ulogu koorganizatora ove konferencije. Univerzitet u Zenici i Studijski program Zdravstvena njega MedF UNZE predstavljali su prof dr sc Dževad Zečić – Rektor UNZE, Doc dr sc Harun Hodžić – Dekan MedfUNZE, v.asist Mirza Oruč MA – QA manager fakulteta kao i predstavnici studenata Studijskog programa Zdravstvena njega. Izuzev učešća u organizaciji MedfUNZE – Studijski program Zdravstvena njega učestvovao je u naučno-stručnom dijelu konferencije sa prezentacijom radova kako stručnih tako i studentskih. Na samome otvaranju konferencije Prof dr sc Dževad Zečić naveo je kako je ovo rezultat dobre suradnje u prethodne 3 godine u sklopu Tempus projekta CCNURCA  i sigurno organizacija ove konferencije predstavlja početak dugoročne suradnje naša dva Univerziteta.

20170603_092422 20170603_095118 FB_IMG_1496520665414 FB_IMG_1496573234431

Back To Top