skip to Main Content

Studijska posjeta

Studenti I godine studijskog programa Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta UNZE imali su priliku da 09.05.2018. godine posjete specijaliziranu ustanovu MEDICA koja od 1993. godine pruža psiho-socijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog, a potom i poratnog nasilja, uključujući žrtve ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture, te seksualnog nasilja u mirnodopskim uslovima; žrtve porodičnog nasilja, kao i žrtve trgovine ljudima.

U sklopu predmeta Medicinska etika sa promocijo zdravlja pod vodstvom Doc dr sc Adnana Mujezinovića studenti su imali priliku obogatiti svoje znanje i iz prve ruke čuti informacije o veoma bitnim, gore pomenutim temama.

Posjeta kao što je ova je samo još jedan dokaz suradnje OJ Medicinski Fakultet sa različtim ustanovama iz ¨privrednog¨ života.

Osoblju NGO Medica se zahvaljujemo na gostoprimstvu.

Back To Top