skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja Selma Čolaković, dipl.med.sestra javno braniti magistarski rad pod
naslovom
ZBRINJAVANJE AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U JAVNOJ

USTANOVI KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 27.12.2019. godine s početkom u 11,00
sati u sali 10. Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00
sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1
(Zgrada Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

D E K A N

prof.dr.sc. Harun Hodžić

Back To Top
en_GBEN