skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Iman Kovač, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "PROCJENA EFIKASNOSTI SCREENING-A NA KARCINOM GRLIĆA MATERNICE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU OD 2009-2015.GODINE" Javna odbrana magistarskog rada…

Pročitajte više

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Asocijacije XY, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i 18 domova zdravlja, danas su formalizirali početak stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (psihologa i socijalnih radnika) iz centara za mentalno zdravlje u Federaciji BiH za dječiju i adolescentnu psihoterapiju…

Pročitajte više
Back To Top