skip to Main Content

Kandidati koji nisu položili prijemni test za upis na i ( prvu ) godinu integrisanog studija – Opća medicina

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET

06.07.2021.godine

KANDIDATI KOJI NISU POLOŽILI PRIJEMNI TEST ZA UPIS NA I ( PRVU ) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA-OPĆA MEDICINA
( 05.07.2021.godine )

Redni broj Prezime i ime kandidata
1 Dedić Nedima
2 Suljić Anesa
3 Tahirović Medina
4 Gazić Dženita
5 Semić Amina
6 Bradarić Nadira
7 Čobo Hana
8 Brica Amna
9 Filipović Dino
10 Marković Nikola
11 Begović Ilma
12 Ramulj Ismihana
13 Filan Lamija
14 Ahmetspahić Dženah
15 Mačak Anisa
16 Škulj Muhamed
17 Begović Amina
18 Dervišević Amina
19 Husejnović Lamija
20 Omić Melisa
21 Čatić Merjema
22 Smajić Nazif
23 Pašović Anela
24 Čano Belma
25 Ramić Anes
26 Bejtić Sulejmana
27 Hamzić Lejla
28 Slijepčević Amila
29 Topalović Amina
30 Terzimehić Iman
31 Halilović Amina
32 Meštrović Ajla
33 Sadiković Lejla
34 Delić-Husić Armin
35 Ćosić Ajdin
36 Dračo Selima
37 Živojević Lejla
38 Kudić Haris
39 Matić Nikolina
40 Šahinović Merima
41 Muslić Hana
42 Perenda Hana
43 Zulić Vedad
44 Varupa Nedžmina
45 Isaković Ajša
46 Bakula Nikolina
47 Talargić Sajra

Predsjednica komisije
Prof.dr.sc. Lejla Čalkić

Back To Top
en_GBEN