skip to Main Content

Projekti studenata (Omladinska banka Zenica)

Tri neformalne grupe studenata sa Medicinskog fakulteta u Zenici su aplicirali sa tri projekta na prvi poziv Omladinske banke Zenica. Naime, Omladinska banka Zenica/Fondacija Mozaik su osnovani i počeli su sa radom u Januaru ove godine. Potpisan je memorandum o saradnji između Grada Zenice i Omladinske banke Zenica i time je omogućeno finansiranje društveno korisnih projekata i mikrobiznisa u našem gradu. Na prvom pozivu našim studentima su odobrena tri projekta, tačnije ispunili su tražene uslove te  su prošli proces mentorisanja i selekcije od strane odbora Omladinske banke Zenica čiji je proces pratio i kontrolisao Koordinator OB Zenica – Mandžuka Ermin. Na prvoj ceremoniji potpisivanja ugovora i dodjele čekova, članovima projekata se obratio Gradonačelnik Zenice zajedno sa predstavnicima Gradske uprave i poželio sreću u realizaciji. Projekti koji će se realizovati na našem fakultetu kao i studenti koji su ih napisali su:

  1. Ljetna škola prve pomoći (Emrina Golub, Adi Bajramović, Benjamin Muslić)
  2. Buđenje svijesti o zdravlju i bolestima srca (Larisa Gadžun, Edina Mehić, Esmedina Luković)
  3. Smanjenje stresa kod studentske populacije (Merim Didović, Belmir Mešić, Nedžma Džafić)

 

Ukopna vrijednost projekata koji su odobreni iznosi 4,500KM, što omogućava članovima projekata da izvrše kupovinu materijala potrebnih za realizaciju projekata. Bitno je naglasiti da će se projekti realizivati do polovine Septembra i svi studenti će imati veliku korist i priliku da učestvuju.

Svakako ćemo izdvojiti još jedan uspjeh studenata sa Metalurško-Tehnološkog fakulteta u saradnji sa Medicinskim fakultetom Zenica gdje su napisali projekat pod nazivom 3D4All (3D for All) i aplicirali ga na drugi poziv Omladinske banke Zenica koji je bio otvoren od 3.07-19.07.2020.god. Studenti/neformalna grupa su također prošli proces mentorisanja i njohov projekat je također odobren te su im na drugoj ceremoniji potpisivanja ugovora dodjeljeni čekovi. Studenti koji su napisali projekat 3D4All su: Belmin Hinović, Ejub Avdić, Ahmed Mujkanovi, Enijad Arnaut.

Vrijednost ovog odobrenog projekta iznosi: 800KM.

Nadamo se da će i drugi studenti u budućnosti biti aktivni i da će aplicirati  a druge pozive sa svojim projektima i time biti prepoznati kao aktivni mladi i oni koji čine svoju lokalnu zajednicu boljim mjestom za život.

Back To Top
en_GBEN