skip to Main Content

KONKURS- Mobilnost studenata

KONKURS

za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-
Hanzehogeschool Groningen, Holandija

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2017/2018 u okviru Erasmus+programa za Hanzehogeschool Groningen, Holandija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

 

Polje studija: zdravstvo

 

Godina studija: I  ciklus studija

 

Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci (ljetni semestar akademske 2017/18)

 

 

Rok za prijavu: 23.11.2017.godine

 

 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. CV
  6. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)

 

 

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakum ERASMUS/GRONINGEN.

 

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

 

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

 

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na www.hanze.nl

Back To Top
en_GBEN