skip to Main Content

Konkurs za mobilnost studenata – Univerzitet u Prešovu

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-

Univerzitet u Prešovu, Slovačka

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u akademskoj 2017/2018 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Prešovu, Slovačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: Zdravstvena njega

Broj studenata: 1

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: akademska godina  2017/18 (4mjeseca-zimski semestar)

 

Rok za prijavu: 06.07.2017.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju engleskog (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)

 Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakum ERASMUS/ PREŠOV.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

 

Back To Top