skip to Main Content

Najava odbrane magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

 OBJAVLJUJE

 Da će kandidat Skomorac Muhamed, dipl.med.teh.  javno braniti magistarski rad pod naslovom

„JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ IMUNIZACIJE U SVJETLU EPIDEMIJSKE POJAVE MORBILLA U PERIODU 2014-2015. GODINE NA TERITORIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 10.07.2017. godine s početkom u 10,00 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

D E K A N

doc.dr.sc. Harun Hodžić

Back To Top