skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

 OBJAVLJUJE

 Da će kandidatkinja Pivić Inela, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

Testiranje utjecaja nagradnog plaćanja za sprovedbu standardiziranog seta preventivno-promotivnih usluga na rad timova porodične medicine u Domu zdravlja Sarajevo

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 09.11.2016. godine s početkom u 13,00 sati u Sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

D E K A N

prof.dr.sc. Salih Tandir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
en_GBEN