skip to Main Content

NAJAVE ODBRANA MAGISTARSKIH RADOVA

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

Da će kandidatkinja Dženana Krličević, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

 

“SESTRINSKE PROCEDURE I INTERVENCIJE U POSTOPERATIVNOM TRETMANU RADIKALNE I POŠTEDNE HIRURGIJE KARCINOMA DOJKE”

 

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 12.07.2018. godine s početkom u 12,00 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

 

D E K A N

doc.dr.sc. Harun Hodžić

————————————————————————————————

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

Da će kandidatkinja Amela Zukić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

 

“VRŠNJAČKO NASILJE KAO OBLIK DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA UČENIKA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA”

 

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 13.07.2018. godine s početkom u 10,00 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

D E K A N

doc.dr.sc. Harun Hodžić

 


UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

Da će kandidatkinja Aida Baručija, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

 

“PROCJENA UČESTALOSTI UBODNIH INCIDENATA UPOSLENIKA JU DOM ZDRAVLJA ZENICA”

 

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 13.07.2018. godine s početkom u 12,00 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

 

 

D E K A N

doc.dr.sc. Harun Hodžić

 

Back To Top