skip to Main Content

Odbrana Magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

  OBJAVLJUJE

 Da će kandidat Admir Šahić, dipl.med.teh.  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA POLITRAUMOM“

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 09.02.2018. godine s početkom u 13,00 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

                                                                                                  D E K A N

                                                                               doc.dr.sc. Harun Hodžić

Back To Top
en_GBEN