skip to Main Content

Organizacija nastave 2020/2021

UNIVERZITET U ZENICI

MEDICINSKI FAKULTET

Doc.dr.sc. Adnan Mujezinović

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

08.10.2020.

PLAN ORGANIZACIJE  NASTAVE NA OJ MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITET U ZENICI

 1. Nastava na Medicinskom fakultetu počinje 12.10.2020., prema važećim Odlukama Senata
 2. Studenti prve godine, oba studijska programa, zdravstvene njege i opće medicine pohađat će nastavu (predavanja i vježbe) na fakultetu.
 3. Studenti prve godine, oba studijska programa, će biti podijeljeni u dvije grupe gdje će se svake sedmice rotirati grupa koja pohađa nastavu na fakultetu dok za grupu koja u datoj sedmici ne dolazi na predavanja nastavnici su dužni poslati prezentaciju ili održati konsultacije isključivo preko Google Education Suit.
 4. Studenti obje grupe će pohađati vježbe svake sedmice prema rasporedu njihovih grupa, dakle ciklično smjenjivanje se odnosi samo na predavanja. Nastavu prvu sedmicu sluša grupa I.
 5. Studenti druge godine opće medicine na fakultetu će imati predavanja i vježbe za predmete Anatomij III i Medicinska fiziologija I, prema rasporedu a od broja studenata će zavisiti da li će biti podijeljeni u grupe za predavanje koje će se ciklično smjenjivati ( preko 25 studenata).
 6. Studenti treće godine studijskog programa opća medicina će u zavisnosti od broja studenata na godini biti obavješteni o načinu izvođenja nastave koja za prvu sedmicu počinje on line.
 7. Studenti četvrte i pete godine studijskog programa opća medicina, imat će sva predavanja na fakultetu.
 8. Studenti druge, treće i četvrte godine zdravstvene njege počinju nastavu on line prema rasporedu.
 9. Izborni predmeti na svim studijskim godinama će biti organizovani on line.
 10. Studentima će biti omogućen dolazak na konsultacije u prostorijama fakulteta uz prethodni dogovor sa nastavnikom i zakazani termin.
 11. Prilikom izvođenja nastave u prostorijama fakulteta nastavno osoblje is tudenti dužni su se pridržavati svih preporuka u cilju zaštite od COVID infekcije (obavezno nošenje maske cijelo vrijeme boravka na fakultetu, dezinfekcija ruku i obuće, mjerenje temperature, najstrožije se zabranjuje bespotrebno zadržavanje studenata u zgradi fakulteta.
 12. Ukoliko nastavnik ili saradnik tokom izvođenja nastave uoči moguće znakove bolesti dužan je od studenta tražiti da napusti nastavu te da se postupi prema uputama Instituta za zdarvlje i sigurnost hrane.
 13. Predlažem usvajanje plana nastava koji bi vrijedio do 31.10. nakon čega će se u skladu sa epidemiološkom situacijom uvoditi izmjene.
 14. Plan realizacije nastave je prijedlog za NNV Fakulteta koje će se održati 15.10.2020.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Doc dr sc Adnan Mujezinović

Prilog

ZDRAVSTVENA NJEGA- I GODINA- GRUPE

OPĆA MEDICINA- I GODINA-GRUPE

ZDRAVSTVENA NJEGA – I GODINA-SPISAK

I semestar- zdravstvena njega

OPĆA MEDICINA-I GODINA-SPISAK

I semestar-opća medicina

Back To Top
en_GBEN