skip to Main Content

Redovni godišnji sastanak “Florence Network”

U danima 20. i 21.05.2021. godine održan je redovni godišnji sastanak “Florence Network” sa specifičnom temom “Global Human Security”  koji predstavlja mrežu Univerziteta/Fakulteta koji pružaju edukaciju iz oblasti sestrinstva tj zdravstvene njege. Tokom dva dana intenzivnog druženja i edukacija gdje je veliki broj učesnika imao priliku saslušati različite aktuelne teme iz oblasti sestrinstva/zdravstvene njege, te razvijati suradnju sa drugim institucijama. Sastanak je održan putem Zoom platforme, a virtuelni domaćini bili su predstavnici iz Finske (UAS Lapland i Savonia). Tokom dvodnevnog stručnog “druženja” izabrano je novo rukovodstvo Florence network-a koja okuplja 46 partnera iz 21 zemlje. Kao predstavnik studijskog programa Zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici prisustvovao je Doc dr sc Mirza Oruč te Amar Muslić student prve godine studija istog fakulteta i studijskog programa koji je izabran u članstvo studentskog odbora ove stručne mreže. Predsjedavanje u budućem periodu će biti povjereno predstavnicima Slovačke tje Jani Nemcova sa Comenius Univerziteta. Članstvo u ovoj mreži doprinosu stručnom razvoju i unapređenju profesije ali i priliku za unapređenje međunarodne suradnje kako u stručnom tako i istraživačkom polju. Slijedeći godišnji sastanak je zakazan u Izmiru u Turskoj.

Kompletan program održanog sastanka 

Back To Top
en_GBEN