skip to Main Content

Studijska/radna posjeta

Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici – Studijski program Zdravstvena njega, II godina studija u pratnji v.asist. Mirza Oruč MA,  imali su priliku učestvovati u studijskoj posjeti JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj – Jug i JU Opća bolnica Tešanj. Tokom ove posjete studenti su imali priliku vidjeti kako funkcioniraju različite zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona sa aspektom na oblast hirurške zdravstvene njege. Tokom posjete JU Poliklinika sa Dnevnom bolnicom Doboj -Jug , kao jednoj od vodećih zdravstvenih ustanova u oblasti oftalmologije na čelu sa Doc dr sc Čabrić Emir, studenti su imali priliku upoznati se sa hirurškom njegom iz oblasti oftalmologije i koncepta dnevne hirurgije i hirurške njege pacijenata u ovoj oblasti.  Studenti su imali priliku posjetiti i Opću bolnicu Tešanj gdje ih je dočekao Doc dr sc Hasan Škiljo i glavni medicinski tehničar Zilkić Esad dipl med tehn, koji su studente upoznali sa funkcionisanjem Opće bolnice te praktično prikazali niz elemenata iz svakodnevnog rada ove ustanove.
Studijske/radne posjete studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici samo su jedan od elemenata nastavnog procesa koji za cilj ima što bolje savladavanje nastavnog gradiva, razvoja kompetencija i dostizanja željenih ishoda učenja koji su definirani nastavnim planom i programom.

20170608_131229 20170608_101107 20170608_101115 20170608_124140

Back To Top