skip to Main Content

Međunarodna suradnja

Delegacija OJ Medicinskog fakulteta UNZE Studijskog programa Zdravstvena njega boravila je u sklopu Erasmus KA107 projekta mobilnosti nastavnog osoblja između OJ Medicinskog fakulteta UNZE i University of Applied Science Hanze Hoegschool Groningen.

U sklopu petodnevne posjete u periodu od 02.-06.06.2018. godine delegacija predvođena dekanom Doc dr sc Hodžić Harunom obavila je niz stručnih sastanaka sa ciljem što boljeg unapređenja suradnje ove dvije institucije. U sklopu ovih razgovora pokrenute su inicijative za pokretanje novih studijskih programa od zajedničkog interesa kao što su: FIzioterapija, Okupaciona terapija, Nutricionizam i Healthy Ageing. Pored ovih inicijativa pokrenuta je organizacija zajedničke ljetne škole koja će se organizirati u 2019. godini kao i inicijativa za razvoj aplikacija za novi Erasmu+ poziv za projekte. Napominjemo da kroz, sada već, petogodišnju suradnju veliki broj kako studentskih tako i nastavnih mobilnosti je obavljen između ove dvije institucije a projekat razvoja mobilnosti kako nastavnog osoblja tako i studenata biti će nastavljen u naredne dvije godine.
Back To Top