skip to Main Content

Međunarodna suradnja

Studenti Medicinskog fakulteta UNZE studijskog programa Zdravstvena njega: Dženana Hamzić, Edmin Hrusto, Harun Hrustić i Esnaf Durmić trenutno borave na studijskog razmjeni  u sklopu Erasmus+ projekta KA 107 izeđu Hanze Hoegschool Groningen (University of applied Science) i našeg fakultet tj Univerziteta u Zenici. Kao početak petomjesečnog boravka u Holandiji i gradu Groningenu boravili su kao gosti na svečanom prijemu kod Dekana gore pomenute institucije sa ostalim studentima koji su u sklopu mobilnosti na ovome fakultetu u Groningenu iz cijelog svijeta. U sklopu svog boravka naši studenti će provesti vrijeme na odsjeku za zdravstvene studije /sestrinstvo kako bi usavršili svoje vještine i znanje i naravno doprinijeli razvoju našeg društva. Pvim putem im želimo sreću i uspijeh tokom njihovog boravka.

 

Delegacija OJ Medicinskog fakulteta UNZE Studijskog programa Zdravstvena njega boravila je u sklopu Erasmus KA107 projekta mobilnosti nastavnog osoblja između OJ Medicinskog fakulteta UNZE i University of Applied Science Hanze Hoegschool Groningen.

U sklopu petodnevne posjete u periodu od 02.-06.06.2018. godine delegacija predvođena dekanom Doc dr sc Hodžić Harunom obavila je niz stručnih sastanaka sa ciljem što boljeg unapređenja suradnje ove dvije institucije. U sklopu ovih razgovora pokrenute su inicijative za pokretanje novih studijskih programa od zajedničkog interesa kao što su: FIzioterapija, Okupaciona terapija, Nutricionizam i Healthy Ageing. Pored ovih inicijativa pokrenuta je organizacija zajedničke ljetne škole koja će se organizirati u 2019. godini kao i inicijativa za razvoj aplikacija za novi Erasmu+ poziv za projekte. Napominjemo da kroz, sada već, petogodišnju suradnju veliki broj kako studentskih tako i nastavnih mobilnosti je obavljen između ove dvije institucije a projekat razvoja mobilnosti kako nastavnog osoblja tako i studenata biti će nastavljen u naredne dvije godine.
Back To Top