skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA  OBJAVLJUJE  Da će kandidatkinja Pivić Inela, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom „Testiranje utjecaja nagradnog plaćanja za sprovedbu standardiziranog seta preventivno-promotivnih usluga na rad timova porodične medicine u Domu zdravlja Sarajevo“…

Pročitajte više
Back To Top