skip to Main Content

Studijski program Zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici bio je domaćin završnoj diseminacionoj konferenciji u sklopu Tempus projekta CCNURCA Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities (544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) koja se održala u periodu 21.-22.03.2017. godine.…

Pročitajte više

INTERNATIONAL WEEK ODISEE, BELGIUM U periodu 26.03.2017. – 01.04.2017. godine delegacije Univerziteta u      Zenici predvođena v.prof dr sc Malik Čabravdić-em, prorektorom za međunarodnu suradnju i osiguranje kvaliteta boravila je na intenzivnom programu međunarodne suradnje koji je organizirao Hoeghschool Odisee iz Belgije…

Pročitajte više

ALUMNUS

Poštovane kolege, Univerzitet u Zenici je pokrenu inicijativu registracije svojih Alumnija (diplomanata na I i II ciklusu) sa ciljem što boljeg komuniciranja i širenja informacija. Cilj formiranja ove mreže je ostvarivanje što bolje povratne sprege između diplomiranih studenata i Univerziteta…

Pročitajte više

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA  OBJAVLJUJE  Da će kandidatkinja Pivić Inela, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom „Testiranje utjecaja nagradnog plaćanja za sprovedbu standardiziranog seta preventivno-promotivnih usluga na rad timova porodične medicine u Domu zdravlja Sarajevo“…

Pročitajte više
Back To Top